Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Marriage Sample / Próbki małżeństwa


This is an example of a marriage record.

To jest przykład ślubu.