Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Birth Sample / Próbki urodzenia


This is an example of a birth record.

To jest przykład akt urodzenia.