Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Birth Day / Dzień urodzenia


For the image above, this field would be indexed as: 8

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 8