Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Deceased's Age / Wiek osoby zmarlej


For the image above, this field would be indexed as: 3

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: