Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Deceased's Surname / Nazwisko osoby zmarłej


For the image above, this field would be indexed as: Grzyba

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Grzyba