Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Death Year / Rok zgonu


For the image above, this field would be indexed as: 1810

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 1810