Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Bride's Age / Wiek panny młodej


For the image above, this field would be indexed as: 27

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 27