Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Entry Number / Numer wpisu


For the image above, this field would be indexed as: 16

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 16