Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Groom's Age / Wiek pana młodego


For the image above, this field would be indexed as: 41

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 41