Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Marriage Day / Dzień zawarcia związku małżeńskiego


For the image above, this field would be indexed as: 7

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 7