Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Mother's Surname / Nazwisko matki


For the image above, this field would be indexed as: Gibala

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Gibala