Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Father's Surname / Nazwisko ojca


For the image above, this field would be indexed as: Banaszek

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Banaszek