Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Page Number / Numer strony


For the image above, this field would be indexed as: 5

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 5