Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 3B]


Płeć dziecka (Child's Gender)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: M

For the image above, this field would be indexed as: M