Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 3B]


Panny młodej nazwisko ojca (Bride's Father's Surname)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Yuszek

For the image above, this field would be indexed as: Yuszek