Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 3B]


Próbki śmierci (Death Sample)


To jest przykład zgonu.

This is an example of a death record.