Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 3B]


Dzień zgonu (Death Day)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 26

For the image above, this field would be indexed as: 26