Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 3B]


Rok zawarcia związku małżeńskiego (Marriage Year)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 1919

For the image above, this field would be indexed as: 1919