Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 3B]


Imiona matki (Mother's Given Names)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Lucyny

For the image above, this field would be indexed as: Lucyny