Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1864–1948 [Część 3B]


Numer strony (Page Number)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 5

For the image above, this field would be indexed as: 5