Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Child's Given Names / Imiona dziecka


For the image above, this field would be indexed as: Antoni

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Antoni