Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Child's Gender / Płeć dziecka


 For the image above, this field would be indexed as: mężczyzna

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: mężczyzna