Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Birth Year / Rok urodzenia


For the image above, this field would be indexed as: 1838

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 1838