Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Bride Mother's Surname/Nazwisko matki panny młodej


For the image above, this field would be indexed as: Dabroska

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Dabroska