Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Groom's Mother's Surname/Matka pana młodego nazwisko


For the image above, this field would be indexed as: Wolasczyk

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Wolasczyk