Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Groom's Mother's Given Names/matki pana młodego imiona


For the image above, this field would be indexed as: Agata

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Agata