Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Groom's Father's Surname/pana młodego nazwisko ojca


For the image above, this field would be indexed as: Batowski

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Batowski