Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Birth Month / Miesiąc urodzenia


For the image above, this field would be indexed as: Sty

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Sty