Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Groom's Father's Given Names/pana młodego ojca, imiona


For the image above, this field would be indexed as: Jozef

ższego obrazka byłoby indeksowane jako: Jozef