Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Spouse's Surname/Nazwisko współmałżonka


For the image above, this field would be indexed as: Stajszczuk

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Stajszczuk