Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Deceased's Mother's Given Names/Imiona matki osoby zmarłej


For the image above, this field would be indexed as: Antonina

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Antonina