Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Deceased's Father's Surname/Nazwisko ojca osoby zmarłej


 For the image above, this field would be indexed as: Grzyba

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Grzyba