Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Death Sample / Próbki śmierci


This is an example of a Death record.

To jest przykład zgonu.