Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Marriage Sample / Próbki małżeństwa


This is an example of a marriage record.

To jest przykład ślubu.