Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Birth Sample / Próbki urodzenia


This is an example of a birth record.

To jest przykład akt urodzenia.