Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Birth Day / Dzień urodzenia


For the image above, this field would be indexed as: 8

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 8