Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Image type / Rodzaj zdjęcia


For the image above, this field would be indexed as: Normal

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Normalny