Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Death Year / Rok zgonu


For the image above, this field would be indexed as: 1810

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 1810