Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Death Day / Dzień zgonu


For the image above, this field would be indexed as: 17

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 17