Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Bride's Age / Wiek panny młodej


For the image above, this field would be indexed as: 27

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 27