Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Bride's Surname / Nazwisko panny młodej


For the image above, this field would be indexed as: Michcinska

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Michcinska