Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Entry Number / Numer wpisu


For the image above, this field would be indexed as: 16

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 16