Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Groom's Age / Wiek pana młodego


For the image above, this field would be indexed as: 41

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 41