Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Marriage Year / Rok zawarcia związku małżeńskiego


For the image above, this field would be indexed as: 1810

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 1810