Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Marriage Month / Miesiąc zawarcia związku małżeńskiego


For the image above, this field would be indexed as: Paź

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Paź