Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Marriage Day / Dzień zawarcia związku małżeńskiego


For the image above, this field would be indexed as: 7

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 7