Polska, Diecezja Lublin—Księgi Metrykalne, 1901–1950 [Część 5]


Mother's Surname / Nazwisko matki


For the image above, this field would be indexed as: Gibala

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Gibala