México, Distrito Federal—Bautismos, 1536-1900 [Parte A]


Gender / Sexo


The image above would be indexed as: M

La imagen que aparece arriba sería indexada así: M