México, Distrito Federal—Bautismos, 1536-1900 [Parte A]


Baptism Day / Dia de bautismo


The image above would be indexed as: 26

La imagen que aparece arriba sería indexada así: 26