Danmark—Indeks over skifteprotokoller, 1674–1851


Dato for skifteprotokol (Probate Day)


På billedet herover skal dette felt indtastes således: 22

For the image above, this field would be indexed as: 22